Zber papiera

Oznamujeme rodičom, že v našej MŠ stále prebieha zber papiera.

Za získané prostriedky sa kupuje materiál na tvorenie, hračky, vianočné osvetlenie atď.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili a vopred ďakujeme tým, ktorí sa ešte zapoja.