Vyhodnotenie ŠARKANOV

V pondelok 8.10.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie šarkanov. Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí prispeli.