Vedenie

Vedenie materskej školy:

Riaditeľka                  Mgr. Hana Poláková

Zást. riad.:                  Mgr. Jana Debnárová

Úradné hodiny riaditeľky MŠ

 Párny týždeň                   11.00 hod -13.00 hod

Nepárny týždeň               10.30 hod – 12.30 hod