6.Trieda

Šiesta trieda je v našej MŠ určená predškolákom, navštevujú ju deti vo veku 5-6 rokov.

Triedu majú na starosti pani učiteľky:

Ružena Czermáková

Eva Frajková