5. Trieda

Piatu triedu v našej MŠ navštevujú deti vo veku 4-6 rokov.

Triedu majú na starosti pani učiteľky:

Júlia Bebčáková

Mgr. Jana Langová