4. Trieda

Štvrtú triedu v našej MŠ navštevujú deti vo veku 4-5 rokov.

Triedu majú na starosti pani učiteľky:

Mgr. Hana Poláková

Margaréta Kocianová