3. Trieda

Tretiu triedu v našej MŠ navštevujú deti vo veku 3-5 rokov.

Triedu majú na starosti pani učiteľky:

Adriana Chrenová

Erika Strákošová