2. Trieda

Druhú triedu v našej MŠ navštevujú  deti vo veku 3-4 roky.

Najmenšiu triedu majú na starosti pani učiteľky:

Bc. Barbora Páleníková

Beáta Kopačková