1. Trieda

Prvú triedu v našej MŠ navštevujú najmenšie deti vo veku 2-3 roky.

Najmenšiu triedu majú na starosti pani učiteľky

Martina Kováčová

Mgr. Barbora Bačíková