RZ SLNIEČKO

Rodičovské združenie

SLNIEČKO


Rodičovské združenie SLNIEČKO bolo založené  4. 12. 2015.

Členom rodičovského združenia sa môže stať ktokoľvek kto zaplatí členský príspevok a vypíše žiadosť.

Takto získané finančné prostriedky sa využívajú len v prospech detí, ktoré navštevujú materskú školu.

Z členských príspevkov sa financujú:

  • rôzne zábavné programy pre deti napr. kúzelník, divadielka, hudobné vystúpenia,
  • sladkosti ako odmeny pre deti, ktoré sa zapojili do projektov organizovaných škôlkou,
  • sladkosti, ktoré nosí Mikuláš,
  • oblečenie pre deti na rôzne vystúpenia,
  • knihy, …

Identifikačné údaje:

Rodičovské združenie SLNIEČKO

Kalinčiakova 12

953 01  Zlaté Moravce

IČO: 50055585

rzslniecko@gmail.com