ROZHODNUTIE O PRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ sa vydáva v materskej škole od 18.6 – 22.6.2018 od 13.00 hod.