Aktivity

Aktivity, ktoré realizujeme počas školského roka


Počas celé školského roka sa deti zapájajú do rôznych aktivít, aby sme im priblížili tradície, kultúru a vštepili aj záujem o našu zem. Počas celého školského roka prídu deti navštíviť rôzny umelci – zahrajú im rozprávku, niečo vyčarujú alebo deti naučia nové piesne a tak im spríjemnia rozšantia dopoludnie v škôlke.

Tradične začiatok školského roka v našej škôlke je rozprávkový a deti čaká aj malá sladká odmena.

“Do školičky chodím rád,
čaká ma v nej kamarát.

V škôlke dobrý život máme,
učíme sa, zabávame”


Pani jeseň nám ponúka množstvo darov, plodov z našich záhrad. Aj v našej záhrade sa rodičia spolu s deťmi zapoja a pripravia krásnu tekvicovú výzdobu.

Ako by to bolo bez hlasovania o najkrajšieho “Tekvičiaka”.

Každé dieťa, ktoré sa zapojí dostane za odmenu malú sladkosť.


Október – Mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene sa s úctou obraciame ku skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a ich konanie je obohatené životnými múdrosťami.

Pre starých rodičov si deti pripravia v spolupráci s pani učiteľkami krátky program a tak im spríjemnia ich každodenný život.


Ktosi s veľkým mechom s Perinbabkou lieta svetom.
Chodí z dverí do dverí, všetkým vrece otvorí.
Sype vločky na čiapočky, dáva dary do čižmičky dobrým deťom.
Čertíkom – pridá zopár uhlíkov.
Raz v roku je iba náš, štedrý dedko MIKULÁŠ.

Ani tento rok neobišiel našu škôlku. Prišiel so Snehulienkou a s množstvom darčekov asi preto, lebo u nás máme všetky dobré a šikovné deti.


Vianoce sa blížia, zima na nás dýcha, program cvičil, kto bol zdravý, ale aj kto kýchal.
Sviatky zimy, sviatky mieru na dvere klopkajú, vaše milé detičky darček pre vás majú.

Básničky, pesničky, veršík pre vás milý nech sa páči pozrieť, čo sme pripravili.

Pestrý program, vôňa medovníkov a vianočného pečiva rozohriala srdiečka všetkých prítomných a najviac detí, ktoré si po štedrom pohostení našli pod vianočným stromčekom v každej triede pekné hračky.


Z každej triedy ozýva sa hudba, smiech a vynikajúca nálada, pretože namiesto detí do tried vchádzajú kovboji, piráti, princezné, šaškovia, spidermani, ježibaby, hasiči aj policajti snáď, aby mali nad celým priebehom karnevalového šantenia dozor.


Vítanie jari

Jarné slniečko láka deti von na hry v záhrade, ale, čo so zimou, ktorá nechce odísť? Musíme ju odohnať, rozhodli sa deti. MORENA musí ísť preč.

Tak sa aj stalo v sprievode tanca, spevu, riekankami sa deti vydali k rieke Zlatňanka na čele s Morenou. Tu sme sa s vládkyňou zimy rozlúčili. S radostným spevom a so symbolom JARI – vŕbového konárika ozdobeného farebnými stužkami sme sa vrátili do MŠ.


 Marec mesiac knihy

Aj v našej škôlke vieme, že čítať treba a deti veľmi radi počúvajú rozprávky. Preto každoročne nás navštívia staršie deti a v rámci projektu „Veľkí čítajú malým“ nám prečítajú nové pútavé príbehy, ktoré spestria aj bábkovým divadlom.


Každoročne očakávame príchod nových škôlkarov a práve počas dňa otvorených dverí majú možnosť nielen deti, ale aj ich rodičia zavítať k nám a pozrieť sa na nás ako vieme strihať, lepiť, kresliť, maľovať, hrať sa, spievať, tancovať a hlavne aj hračky si upratať.


Deti z našej škôlky boli na Deň zeme pripravené, pretože počas celého týždňa nadobúdali nové vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Vo svojich aktivitách zameraných na ochranu životného prostredia spoznávali, čo ho tvorí ako sa máme oň starať, čo ho znečisťuje, čo je recyklácia sa dozvedeli pri vytváraní výtvorov z rôznych odpadových materiálov.


Sadíme my máje čo nám dajú za ne. Pálenky červenej, do krbky hlinenej. Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený.

 Naše deti si priblížia ľudové tradície, o tom ako mládenci obdarúvajú svoje milé dievčatá vyzdobeným stromčekom  pripevneným pri vchode do jej domu a najlepšie oproti oknu, kde mala dievčina izbičku.


Aj naše deti veľmi dobre vedia, že športovať treba a tak počas olympijského festivalu majú možnosť vyskúšať si rôzne športy ako jumping, box, futbal  …


Koniec školského roka sa už blíži a tak deti vo veľkom galaprograme predvedú rodičom ako sa naučili tancovať, spievať, recitovať.

Nech rodičia vidia ako ma zmenila škôlka počas celého školského roka.


Ako vyzerá ,, Deň detí“  v  našej MŠ?  Predsa šialene zábavne, počas celého týždňa deti absolvujú rôzne zábavné aktivity – či už je to hľadanie pokladu, školský výlet, veľká discošou …


Koniec školského roka je už tu. Predškoláci sa lúčia so svojou škôlkou. Tradičnou akciou je ,, Noc v škôlke “ .

Počas celého večera majú deti množstvo aktivít  na nejakú tému.


Počas celého školské roka deti v triedach plnia úlohy na základe vzdelávacieho projektu „Medvedík NIVEA pomáha deťom v príprave na školu“. Projekt je spracovaný pod záštitou spoločnosti Beiersdorf a rodinnej značky NIVEA. Prostredníctvom pripravených úloh približuje deťom hravou formou okolitý svet, učí ich zaznamenávať zážitky, skúsenosti, rozvíjať logické myslenie, sociálne a mravné cítenie. Do tohto projektu sú zapojené deti v predškolských triedach.