Projekt SLNIEČKOVE SLÁVNOSTI

Za úspešné splnenie projektu Slniečkove slávnosti sme získali pre deti folklórne krpce.