Projekt Mami, oci, poď si so mnou zacvičiť

Za úspešné splnenie projektu Mami, oci, poď si so mnou zacvičiť sme získali pre deti tehličky na cvičenie.