Oznamy

Oznamy


Dňa 24. 04. 2017  bude zasadať rada rodičovského združenie.

Stretneme sa o 16:00 hod. v zborovni materskej školy.