KARNEVAL

 

Karneval

Chystajte si deti masky, bude smiech a špás, fašiangový karneval príde zas aj k nám…

13. februára sa uskutoční karneval v materskej škole, a preto pripravte deťom masky, v ktorých prežijú veselé chvíle.