Odhlasovanie zo stravy

V prípade neprítomnosti je potrebné odhlásiť dieťa zo stravy do 7.30 h nasledovným spôsobom:

  1. na telefónnom čísle 037/6422001, 
  2. osobne deň vopred nahlásiť pani učiteľke neprítomnosť dieťaťa,
  3. zapísať neprítomnosť do zošita, ktorý sa nachádza v každej triede.

Pokiaľ dieťa pôjde na obed domov, teda nebude mať v škôlke olovrant, je potrebné túto skutočnosť taktiež nahlásiť. Nie je možné odhlásiť dieťa z olovrantu až po príchode do škôlky.

Informácie, sťažnosti alebo podnety môžete napísať na email:  jskalinciakova@gmail.com