Krúžky v materskej škole

Pondelok   –Anglický jazykový kurz inlinqua – 4. a 5.trieda od  15.15 – 15.45 hod.

Utorok –     Jazyková škola Kramár   –  od 16.00- 16.30 hod.

Streda –      Výtvarná výchova       – od 15.10. – 15.45 hod.

Štvrtok –      Jazyková škola Kramár   –  od 16.00- 16.30 hod.

Piatok –      Športový krúžok     –      od 15.00 – 16.00 hod.