Jedáleň

Školská

jedáleň


Školská jedáleň, ktorá je súčasťou materskej školy každý deň zabezpečuje stravu pre takmer 140 detí.

Vedúcou školskej jedálne je Alena Šeptáková.