Ďakujeme sponzorom z 3.triedy

Ďakujeme rodičom z 3. triedy p. Igor Končál, p. Ingrid Florek, p. Matúš Florek, rodina Frajková, rodina Žiaková, rodina Šabíková, rodina Valachová, rodina Kolompárová, ktorí prispeli na nábytok

pre deti.