Rada rodičov

Rodičovské združenie

SLNIEČKO


Rada rodičov:

MvDr. Martin Vereš – predseda RZ 

Mgr. Zuzana Kekelíková – podpredsedníčka RZ
Michaela Káčerová
Mgr. Miroslava Miklová
Monika Ficová
Adriana Ferencová
PaedDr. Mária Kuťková
Ing. Zuzana Kováčová – pokladníčka RZ
Ing. Mária Pallyová
Ing. Silvia Kukučková
Mgr. Andrea Rozborová
Martina Kováčová – revízorka RZ