Výtvarná výchova

Výtvarný krúžok v našej materskej škole sa realizuje v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Zlatých Moravciach. Na hodinách si deti osvoja techniky z oblasti kreslenia, maľovania, sochárskej, priestorovej a objektovej tvorby.

 

Rozvrh: streda od 15.10- 15.45 hod