Folklórny krúžok

Folklórny krúžok je určený pre predškolákov.

Rozvrh:

6. Trieda

7. Trieda