Športový krúžok

Športový krúžok je zameraný na všeobecný pohybový rozvoj- atletická príprava, gymnastická príprava, rytmická príprava. Deti cvičia vonku v areáli MŠ, v prípade nepriaznivého počasia v triede na boso.

Vhodná plná pevná obuv, športové oblečenie.

Krúžok sa koná každý piatok od 15.00-16.00 hod.

 

V spolupráci s Mgr.Miklovou sú deti z predškolských tried zapojené do atletickej prípravky.