Inlinqua anglický jazykový kurz

Výučba anglického jazyka prebieha v spolupráci s jazykovou školou inlingua Zlaté Moravce. Deti sa prostredníctvom hier, pesničiek, básničiek, videí a iných kreatívnych činností učia základnú slovnú zásobu a základné frázy.

Počas školského roka sa venujeme témam ako napr.: čísla, farby, zvieratá, ročné obdobia, Vianoce, Veľká noc, dopravné prostriedky, časti tela, povolania,…

Našou snahou je však predovšetkým vybudovať v deťoch pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka.

Rozvrh: PONDELOK  4. a 5. trieda  od 15.15 – 15.45 hod.   

                                            6. a 7. trieda   od 15.45 – 16.15 hod.