Žiadosť

Prosba   o   2%  z   Vašich   daní. Vážení rodičia, milí priatelia !   I v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu  materskú školu – Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce.  Aj v tomto roku je možné na tento účel prispieť 2 %   z   Vašich   daní. Tlačivá na poukázanie 2 % z dane môžete získať v jednotlivých triedach, alebo […]

Súťaž o NAJKRAJŠIEHO ŠARKANA

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa spolu s deťmi zapojili do súťaže o najkrajšieho šarkana. Deti mali veľkú radosť a chválili sa svojimi výtvormi. Za vynaložené úsilie si zaslúžili aj sladkú odmenu.  

POĎAKOVANIE

Poďakovanie patrí všetkým rodičom, priateľom a sponzorom, ktorí počas uplynulého školského roku pomáhali a podporovali našu MŠ. Deťom prajem príjemné prežitie letných prázdnin a dospelým veľa oddychu a pohody  🙂

Medvedík NIVEA pomáha deťom v príprave na školu

Vzdelávací projekt „Medvedík NIVEA pomáha deťom v príprave na školu“. Projekt je spracovaný pod záštitou spoločnosti Beiersdorf a rodinnej značky NIVEA. Prostredníctvom pripravených úloh približuje deťom hravou formou okolitý svet, učí ich zaznamenávať zážitky, skúsenosti, rozvíjať logické myslenie, sociálne a mravné cítenie. Do tohto projektu sú zapojené deti v predškolských triedach.  

Deň detí v MŠ

Dňa 01.júna 2017  sa uskutoční  oslava Dňa detí  v MŠ  v dopoludňajších hodinách : Hľadanie pokladu Cvičenie na trampolínach s trénerkou p. Mgr. Miroslavou Miklovou Detská diskotéka Dňa 02. júna 2017  do MŠ zavítajú príslušníci Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru ZM. ukážky techniky psovod Tešíme sa na všetky deti  🙂  

POĎAKOVANIE

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri príprave a organizácii  Galaprogramu k 50.výročiu MŠ.

„Pesničkál“

  Dňa 11. apríla sa v našej MŠ uskutoční divadelné predstavenie ,,PESNIČKÁL“ . V  tento deň je potrebné priniesť deti do 8:00 hod.  

Deň učiteľov

Všetkým učiteľkám, ktoré  sa s láskou venujú našim deťom, prajem k ich sviatku veľa lásky, trpezlivosti a pohody nielen v tento deň, ale aj počas celého školského roka.  🙂  

POĎAKOVANIE

Touto cestou ďakujem všetkým zamestnancom MŠ za prípravu a priebeh akcie ,, Nesieme Morenu “ Poďakovanie patrí aj rodičom a priateľom  MŠ, ktorí sa zúčastnili našej tradičnej akcie.

OZNAM

Testy školskej zrelosti pre deti, ktoré sa ich nezúčastnili pre chorobu, sa uskutočnia až po zápise detí do ZŠ. Náhradný termín v spolupráci s CPPPaP včas oznámime.

ZÁPIS DETÍ

Zápis detí do MŠ Zápis do materskej školy na školský rok 2017 - 2018 bude prebiehať v súlade s platnou legislatívou (novelou školského zákona § 20 ods. 2 s účinnosťou od 1.9.2015), v termíne od  2. mája  - do  31. mája 2017 Žiadosť o prijatie je dostupná na stránke školy (TLAČIVÁ) alebo si ju môžete [...]

Soľná jaskyňa

Vážení rodičia, ponúkame pre Vaše deti návštevu soľnej jaskyne v Zlatých Moravciach   počas mesiacov február – marec 2017. Svoj záujem nahláste v jednotlivých triedach, kde obdržíte ďalšie informácie.

2% z daní

Vážení rodičia a priatelia našej MŠ! Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pre našu MŠ. Aj v tomto roku je možné prispieť prostredníctvom darovania 2 % z Vašich daní. Tlačivá na poukázanie 2 % z dane môžete získať: na našej internetovej stránke TLAČIVÁ v jednotlivých triedach. Vopred Vám ďakujeme za porozumenie a podporu.Ako sme využili [...]

PF 2017

Mrazivé Vianoce, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce, prajeme zo srdca prekrásne Vianoce. Kolektív MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce