Akcie v materskej škole 2018/2019

ŠKOLSKÝ ROK 2018/18

Divadielko Plamienok v Materskej škole- predstavenie Rozprávka o princeznách a drakoch

Športové popoludnie: MAMKA, OCKO, POĎ SI SO MNOU ZACVIČIŤ.

 

 

Školský rok 2017/18

Pozorovali sme vývoj motýľa.

Futbalisti z VIONu v našej MŠ

 

Deň Zeme v materskej škole

Veľkí čítajú malým-deti zo ZŠ Mojmírova, prišli do materskej školy prečítať a zahrať rozprávku svojim malým kamarátom.

Beseda s p. Chládekom o vtáčikoch, ako sa správať v prírode

Preč, Morena, preč, zima za ňou leť…takto sme sa spolu s deťmi rozlúčili so zimou a privítali jar.

Simsala -nás roztancovala

 

Deň otvorených dverí.

Do našej materskej školy sa prišli pozrieť naši budúci kamaráti, vyskúšali si naše hračky aj uplietli korbáče.

Karneval a zábava so šašom Romanom.

Pesničkál v materskej škole

Posedenie pri vianočnom punči

V krásny predvianočný čas sme privítali naše bývale kolegyne.

Mikuláš v materskej škole

Deti ho vítali básňami a piesňami. Mikuláš ich odmenil balíčkom sladkosti.

 

6.11.2017 si deti z našej materskej školy pripomenuli Deň materských škôl. Oslavovali súťažením a tancom.

Rozprávka POLEPETKO v materskej škole

 

 

Október-mesiac úcty k starším

My sme si spomenuli na naše bývalé kolegyne a pozvali ich na návštevu. Strávili spolu s deťmi príjemné dopoludnie, kde spomínali na časy, keď pracovali v materskej škole. Deti z každej triedy prispeli kultúrnym programom a nakoniec si s návštevou zatancovali.

8.ročník detskej olympiády

V materskej škole sa konal 8. ročník detskej olympiády. Navštívila nás pani Jeseň s kamarátom ježkom. Spoločne s deťmi pomenovali ovocie a zeleninu. Deti si utvrdili, že pre zdravie sú potrebné vitamíny, ale aj pohyb.  Na veselú pieseň sa rozcvičili, aby zvládli cvičenie, ktoré ich čakalo. Súťažili v skoku do diaľky, štafetovom behu, hode do diaľky a iných športových disciplínach.

 

Kúzelník v MŠ