2% z daní

Vážení rodičia a priatelia našej MŠ!

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pre našu MŠ. Aj v tomto roku je možné prispieť prostredníctvom darovania

2 % z Vašich daní.

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane môžete získať:

  • na našej internetovej stránke TLAČIVÁ
  • v jednotlivých triedach.

Vopred Vám ďakujeme za porozumenie a podporu.


Ako sme využili získané financie?

Z daní za rok 2015

sme zakúpili šatňové skrinky do 2. triedy

Z daní za rok 2014

sme zakúpili šatňové skrinky do 6. triedy

Z daní za rok 2013

sme zakúpili do areálu drevený vláčik.