Domov

Vitajte v MŠ

Kalinčiakova

Zlaté Moravce

Materská škola je sedemtriedna, má dva komplexy prízemných budov, v ktorých sa nachádzajú triedy, kuchyňa, práčovňa, riaditeľňa, jedáleň pre deti a zamestnancov, šatne, hygienické miestnosti a sklady.

Materská škola je pre deti od 2 do 6 rokov s celodennou starostlivosťou.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Prevádzka v jednotlivých triedach je v čase od 7:30 – 16:30 hod.

V prípade potreby je zabezpečená služba ráno od 6.30 hod. v 7.triede a popoludní do 16.50 hod. v 7. triede pre deti zo všetkých tried.

Oznamy

Prečítajte si najnovšie oznamy

Krúžková činnosť

Jedálny lístok

Prečítajte si aktuálny jedálny lístok